Hem

Allt kan ske. Allt är möjligt, och sannolikt. Tid och rum existerar icke. På en obetydlig verklighetsgrund spinner inbillningen ut och väver nya mönster;en blandning av minnen

upplevelser,fria påhitt,orimligheter och improvisationer...        (A.Strindberg)